Hạt sen

Hạt Sen – Đặc sản tại nhà sản xuất Mai Cừ Hưng Yên.

Chát với Mai Cừ